www.POJISTENAFAKTURA.cz

The insurance of invoices for clients of INSIA a.s. and ČSOB Pojišťovna a.s.
Pojištění faktury pro případ jejího neuhrazení je nyní dostupné výhradně stávajícím klientům pojišťovacího makléře INSIA a.s. nebo ČSOB Pojišťovny a.s. Jelikož pojištění jednotlivé faktury bylo dosud běžně považováno v oboru pojištění pohledávek za prakticky nepojistitelné, je nezbytný pečlivý přístup při příjmu rizik do pojištění, abychom předešli nepříznivému vývoji s negativními dopady pro všechny klienty.